Инструкция за безопасна работа при ръчна направа на изкопи (демоде)

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
1. Изкопите с вертикални стени без укрепване се разрешават само при почви с естествена влажност и при липса на подпочвени води.
В тези случаи дълбочината на изкопа не трябва да превишава:
- в сухи, песъчливи и чакълести почви 1 метър;
- в песъчливо-глинести почви 1,25 метра;
- в глинести и льосови почви 1,50 метра;
- в особено плътни неспоени почви 2,00 метра.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.