Инструкция за безопасна работа при подготовката и поддържането на строителната площадка

Права и задължения на лицата, ръководещи трудовите процеси

Координаторът по здраве и безопасност, строителите и възложителят изготвят писмено споразумение за даване на взаимна информация за опасностите и за разпределяне на мерките по безопасност.

Техническият ръководител на строежа съвместно с координатора координират мероприятията и дейностите по здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строителни и монтажни работи на строителната площадка.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.