Инструкция за безопасна работа при почистване на покривите от натрупани материали (демоде)

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
1. С настоящата инструкция да бъдат запознати всички работници, участващи в почистването на отделните покриви, естакади, козирки и други в цеховете от отговорника по почистването и от началник цеха (ръководителя), или упълномощено от него техническо лице.
2. Преди започване на почистването на съответния покрив отговорникът по почистването, заедно с началник цеха проверяват изправността на стълбите, пътеходните, площадките, водещи до покривите.
3. Всички работници, работещи по почистване на покривите, трябва да отговарят на медицинските изисквания.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.