Инструкция за безопасна работа при почистване на конци и контрол на ушитите детайли и дрехи

ОТГОВОРНОСТИ:
Работникът по осъществяване на контрола и почистване на конци отговаря за спазване на технологичната дисциплина при работа и спазването на инструкцията за безопасна работа с ръчни инструменти и тази инструкция.

Право на работа
Право на работа имат всички работници, за които към момента на започване на работа не е изтекъл срока на задължителния периодичен инструктаж. Валидността на срока на инструктажа се проверява от прекия ръководител преди възлагане на работата, или са преминали начален инструктаж и инструктаж на работни място по здравословни и безопасни условия на труд и пожаборезопасност, които лица са физически здрави, навършили 18 години.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.