Инструкция за безопасна работа при надстрояване, ремонт и разваляне на сгради и съоръжения 2

Внимание! Тази инструкция не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

При използване на скелета и платформи се спазват изискванията на Наредба №7/1999 г. и Наредба №2/2004 г.

Преди започване на изпълнението по надстрояване, ремонт и разваляне на сгради и съоръжения, техническият ръководител се задължава да осигури необходимите мерки за безопасното изпълнение на работите.

Забранено е надстрояването и развалянето на сгради и съоръжения, както и ремонтът на конструктивни и външни части на същите, без наличие на проект за организация и изпълнение на строителството, указващ технологическата последователност и средствата за изпълнение, организация на труда и конкретно необходимите мероприятия за осигуряване на безопасността на работата. Работният проект се изработва при отчитане на моментното състояние на сградите и съоръженията.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.