Инструкция за безопасна работа при монтаж и демонтаж и на гуми

I.Условия за използване на работното оборудване.
1. На работа се допускат само лица, които са:
- навършили 18, години;
- преминали медицински преглед;
- преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място.
2. Забранено е употребата на алкохол и други упойващи средства преди и по време на работната смяна.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.