Инструкция за безопасна работа при кофражни и армировъчни работи

1. Права, задължения и отговорности на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси.

Права и задължения на техническия ръководител:
• Установява годността на кофражните платна;
• Контролира изпълнението на мерките за безопасност при кофражни и армировъчни работи за предпазване от прах, поразяване от електрически ток, падане от височина или удар от падащи предмети;
• Дава разрешение за извършване на следващи строителни и монтажни работи върху работните площадки на кофража само след укрепване на кофража в проектното му положение;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.