Инструкция за безопасна работа при извършване на зидарски работи

Права и задължения на техническия ръководител

Следи за изпълнението на мерките за здравословни и безопасни условия на труд при извъшване на зидарски работи.
Следи за изграждане и поддържане на временни съоръжения, осигуряващи безопасни условия на труд при извършване на зидарски работи.
Дава нареждане за демонтиране на временните съоръжения за укрепване на тухлени стени, корнизи и други.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.