Инструкция за безопасна работа при извършване на работи по разрушаване на сгради

Задължения на техническия ръководител
Техническият ръководител проверява дали всички инсталации са означени съответно и са надлежно изключени.
Техническият ръководител лично контролира планирането и безопасното извършване разрушаването на сгради и съоръжения и следи за прилагането на подходящи методи и процедури.
Ръководи евакуацията.
Установява опасната зона около мястото на разрушаване и осигурява ограждането и сигнализирането й със съответните трайни огради, указателни табели, светлинни сигнали.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.