Инструкция за безопасна работа при извършване на покривни работи

1. Права, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси.

Извършването на покривни работи може да започне само след изрично разрешение, дадено от техническия ръководител.
Преди започване на покривните работи техническият ръководител определя опасната зона, ограничава достъпа в нея на лица, незаети с извършване на покривни работи и проверява означаването й със съответните знаци и сигнали по безопасност на труда.
Техническият ръководител ежедневно контролира изправността на окачващите приспособления на предпазните колани преди започване на работа.
Техническият ръководител извършва ежедневен и периодичен инструктаж.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.