Инструкция за безопасна работа при извършване  на общи строителни дейности

I. Права, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси.

Техническият ръководител:
1. изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ;
2. провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;
3. Осигурява прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа; при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.