Инструкция за безопасна работа при извършване на мазачески работи

Задължения на техническия ръководител

  • Проверява изправността на скелетата и платформите и при установяване на неизправност спира работата.
  • Провежда инструктаж на работещите по здравословни и безопасни условия на труд.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.