Инструкция за безопасна работа при извършване на хидроизолационни работи

I. Права, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси.

1. Преди започване на изолационните работи техническият ръководител и бригадирът осигуряват необходимите мерки за безопасност срещу въздействие на отрови, летливи вещества и прах, отделяни от използваните продукти, както срещу термични или химически изгаряния и падане от височина.
2. Преди започване на изолационните работи техническият ръководител осигурява провеждането на необходимия ежедневен инструктаж по безопасност на труда

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.