Инструкция за безопасна работа при извършване на бетонови работи с бетонпомпа

Права и задължения на техническия ръководител:
• Преди започване на бетонирането да направи преглед на изправността на скелетата, работните платформи и транспортните пътеки, които ще бъдат използвани по време на полагането на бетона, както и на осветлението на работните места и на другите временни съоръжения;
• При установяване на неизправност на съоръженията и машините при бетонирането да разпореди спиране на работата.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.