Инструкция за безопасна работа при използване на скелета, платформи и люлки (демоде)

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Забранява се ползването за извършване на СМР на височина на инвентарни скелета, платформи и люлки, за които няма паспорти от предприятията-производители, с указания за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа им и други.
2. Забранява се ползването на скелета, платформи и люлки не по предназначението им.
3. Забранява се ползването на скелета, платформи и люлки, комбинирани от различен тип и вид, както и на неинвентарни такива, за които няма проект.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.