Инструкция за безопасна работа на куриер

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА
1. Настоящата инструкция регламентира изискванията по безопасността и хигиена на труда и противопожарна охрана преди започване, през време, при прекъсване, преустройване и завършване на работата, както и указания за поведението с цел предпазване на работещите от злополуки.
2. За работа като куриер се допускат лица, с редовни здравни документи, преминали обучение и проверка на необходимите знания по нормите и инструкциите за безопасна работа.
3. Куриерът е длъжен:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.