Инструкция за безопасна работа на фреза

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. До работа с фреза се допускат само лица, които са:
- навършили 18 години;
- преминали медицински преглед;
- преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място.
2. Работниците трябва да познават добре експлоатационната инструкция за работа на фрезата и стриктно да я спазват.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.