Инструкция за безопасна експлоатация на колесен трактор без кабина

Колесни трактори KubotaКолесният трактор е предназначен за извършване на разнообразни земеделски работи при агрегатиране с прикачни, навесни и полунавесни работни машини. Той могат да бъдат използвани за извършване на транспортни и товаро-разтоварни работи, а също така за задвижване на работните органи на различни подвижни и стационарни машини.

1. Условия за използване на работното оборудване.
Машината трябва да бъде използвана, обслужвана и ремонтирана професионално от лица над 18 години, обучени за работа с нея, предварително инструктирани за правилата по здравословни и безопасни условия на труд в отрасъл Земеделие.Тракторът трябва да бъде използван само по предназначение при условия, посочени в настоящата инструкция. Използването на машината не по предназначение може да доведе до сериозни опасности, замърсяване на околната среда и изключва отговорността на производителя за предизвикани щети по тези причини.

Този материал е от специализираното съдържание на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:

? Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).

? Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.

? Ръководства с добри практики.

? Презентационни и обучителни материали.

? Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.

? Процедурите и образците са специално разработени от нас!

? Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.