Инструкция по БТ при приготвяне на бетони и разтвори (демоде)

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
1. Приготвянето на бетони и разтвори се извършва на специални места.
Достъпът на външни хора до тях се ограничава.
2. Територията на местата за гасене на вар нощно време трябва да бъдат добре осветени, за да се предотврати падането на хора.
3. В местата за централизирано приготовляване на бетон /бетоновите възли/ трябва да се използват всички необходими технически средства за намаляване запрашеността, получена от разпрашването на цимента и инертните материали.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.