Инструкция по БТ при монтаж на конструкции и съоръжения 3

Внимание! Тази инструкция не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

1. Монтьори на носещи конструкции, детайли и технологични съоръжения могат да станат лица, които не са по-млади от 18 години и са обучени по безопасните методи на работа.
2. Монтажните работи се извършват под непосредственото ръководство на техническия ръководител.
3. Забранено е да стоят хора под монтиращи се конструкции и съоръжения, а така също и да се извършват други строително-монтажни работи.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.