Инструкции за безопасна работа при производство на колбаси

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С МАШИНА ЗА ПЪЛНЕНЕ НА КОЛБАСИ

1. На работа се допускат само лица, които са: навършили 18 години; преминали са медицински преглед и нямат противопоказания; преминали са начален инструктаж и инструктаж на работното място.
2. Работникът трябва да е добре запознат с експлоатационната инструкция за работа и стриктно да я спазва.
3. На работа с машини за пълнене на колбаси се допускат лица, които имат необходимата правоспособност.