Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
 Тази инструкция е споделена от г-жа Елена Людова.

Инструкция за правила и норми за безопасност при монтаж на абразивни дискове на статичен шмиргелов апарат

I. ИЗБОР И ПРОВЕРКА НА АБРАЗИВНИТЕ ДИСКОВЕ

1. Абразивните дискове трябва да имат етикети с обозначение на предприятието-производител, материала, едрината на зърната, твърдост, спойка, размери на колелото, допустимите обороти, най-голямата допустима окръжна скорост в секунда с надпис "ПРОБВАН".
2. Преди да се монтира абразивният диск, трябва да бъде прегледан внимателно и проверен "на звук" за отсъствието на пукнатини и ако има и най-малка пукнатина се бракува, като се разчупва.
3. При скоростните дискове, трябва да се установи наличието на червена линия или надпис "СКОРОСТЕН”. Не се позволява използването на дискове без знак за изпитване на якост, чрез въртене.
4. Абразивният диск се подбира в зависимост от формата и материала на обработваните изделия и от избрания режим на работа.
5. Не се допуска монтирането на абразивни дискове, чиято изправност не е проверена и липсват данните за това от етикета.

II. МОНТАЖ НА АБРАЗИВНИТЕ ДИСКОВЕ

6. Абразивните дискове, да се монтират на статичните шмиргелови апарати, само от добре обучени лица.
7. Абразивните дискове се центроват на оста на шмиргела без заклинване, като се затягат между два диска, посредством гайката.
8. Между абразивният инструмент и дисковете се поставят пластични подложки /гума, кожа, гьон, картон / с дебелина от 0.5 до 1 мм. Подложките трябва да покриват цялата притискаща повърхнина на фланците и да излизат навън по цялата окръжност най-малко 1 мм.
9. Затягането на гайките при закрепването на абразивния диск, да се извършва със стандартен гаечен ключ. Не се позволява използването на допълнителни приспособления и затягане, чрез удар.
10. Работната повърхност на абразивния диск, трябва да е равна и да описва при въртенето си съвършено концентрични спрямо оста му кръгове.

III. ПРАВИЛА ЗА ИЗПИТВАНЕ

12. След като абразивните дискове са закрепени на оста на машината, същите трябва да бъдат изпитани на празен ход в продължение най-малко на пет минути при работни обороти, затворени предпазни кожуси и спуснати предпазни екрани.
13. Когато машината има няколко скорости, изпитването става при най-голямата.
14. Изпитващият задължително застава отстрани на въртящите се абразивни дискове.
15. При работа с два абразивни диска върху едно вретено, разликата в диаметрите им не трябва да бъде повече от 10 %.

Настоящата инструкция е разработена на основание изискванията на Наредба № 3 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали. Тя е задължителна за лицата, които извършват монтаж на абразивни дискове. Неспазващите тази инструкция носят административна, имуществена и друга отговорност при материални и други щети и злополуки.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар