Инструкция за безопасна работа с апарат за ММА и TIG заваряване

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Този апарат е инверторен токоизточници, с който може да се заварява по следните методи:
- ММА метод с удвояване на напрежението за гарантиране на точна и стабилна заваръчна дъга.
- НЕПРЕКЪСНАТ TIG метод

Апаратът може да се включи и към агрегат. Агрегатът трябва да осигурява стабилно напрежение на изхода.
Апаратът трябва да бъде използван само по предназначение!

Апаратът трябва да се използва в сухи помещения с добра вентилация.
Убедете се че никаква метална прах не може да се засмуче от вентилатора на апарата, тъй като това може да доведе до повреда в електронните платки.
Забранява се да се включват изходите на два или повече апарата последователно или паралелно.
При инсталиране на апарата съблюдавайте изискванията за техника на безопасност на околните работници.
Положението на апарата трябва да позволява лесен достъп на оператора до органите за управление и конекторите.
Забранено е да се заварява с апарат със свалени капаци.
Апарата не трябва да е изложен на директна слънчева светлина или на проливен дъжд.
По време на заваряване заваръчните кабели трябва да са близо до пода или върху него. Те трябва да са възможно най-къси.

Този материал е от специализираното съдържание на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:

» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).

» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.

» Ръководства с добри практики.

» Презентационни и обучителни материали.

» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.

» Процедурите и образците са специално разработени от нас!

» Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.