Инструкция за безопасна работа с храсторез

Храсторезът е предназначен за подрязване на храсти и т.н. живи огради в личната градина. Всяка друга употреба не по предназначение може да повреди уреда или да причини други щети. Храсторезът е снабден с двойно предпазно включване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Проверявайте дали ключовете са свалени от инструмента преди включването му.
Преди започване на работа проверявайте кабела за повреди.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате