Инструкция за безопасна работа с хидравличен автокрик

1. Указания за безопасност

Крикът се поставя винаги върху стабилна равна основа.
Преди повдигане проверете дали изпускателният винт е добре затегнат.
Никога не работете под повдигнатия автомобил!
След повдигане на автомобила задължително поставете подпори.
Вземете предварителни мерки автомобилът да не се преплъзне.
Хидравличният крик трябва да се постави на точно посочените места на автомобила.
Внимавайте след повдигането да няма наклонени части.

2. Смяна на маслото

След като махнете капачката, изваждате гумената тапа с помощта на отвертка. Наливате масло, докато се покрие вътрешният цилиндър. Използва се хидравлично масло тип HLP 32 или подобно на него. Накрая слагате отново гумената капачка.