Инструкция за безопасна работа с хедер

Инструкция за безопасна работа с хедер

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

До работа с/на машината се допускат само лица, които:
• са запознати с основните предписания за безопасност на труда и предотвратяване на злополуки.
• са инструктирани за работа с/по машината.
• са прочели и разбрали "Ръководството за работа".

Машината трябва да има всички предупредителни знаци в разбираемо състояние. Повредените знаци трябва да бъдат подменяни.

Всички лица, на които е възложена работа с/на машината, преди започване се задължават:
• да спазват основните предписания за безопасност на труда и предотвратяване на злополуки.
• да прочетат и спазват изискванията на настоящата инструкция и ръководството за работа
• да се запознаят с начина на работа с машината.

Отговорност на оператора:

Ваше задължение е изцяло да прочетете и разберете инструкциите за безопасност, преди да използвате хедера
Не забравяйте, че вие ​​сте ключът към безопасността. Добрите практики за безопасност защитават вас и хората около вас.
Преди да позволите на някого да управлява хедера, независимо от това за колко кратко време или разстояние трябва да сте сигурни, че той е инструктиран и обучен за безопасно и правилно използване.
НЕ променяйте машината. Неоторизираните модификации могат да увредят функцията и / или безопасността и да повлияят на живота на машината.

II. Предвидими ненормални ситуации.

Знайте винаги къде се намира комплекта за първа помощ за спешни случаи.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент