Инструкция за безопасна работа с дизелов генераторен агрегат

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Не свързвайте генераторния агрегат към други захранващи източници, например захранващата мрежа на електрическата компания. В някои специални случаи квалифициран електротехник, който познава разликите между обществената електрическа мрежа и веригата на генератора, може да свърже резервната мощност към електрическата система.
Забранена е работата с генератора на необучени лица.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент