Инструкция за безопасна работа с бензинов генератор на ток

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Изключително важно е да знаете как да спирате бързо генератора и как да използвате всички контролни елементи. Никога не позволявайте на някого, който не е запознат с инструкциите, да използва генератора.
Преди да стартирате генератора, винаги извършвайте предоперационни проверки, за да се избегнат инциденти или повреди на оборудването.
За да извършите поредицата от проверки, поставете генератора на стабилна хоризонатална основа с изключен двигател и свалена капачката на свещта.
Проверете:
- нивото на маслото;
- нивото на горивото.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент