Инструкция за безопасна работа с газови уреди в кухня

I. Условия за използване на работното оборудване.

  1. В кухнята не трябва да има влага и трябва да бъде добре проветрена.
  2. Кухненското помещение трябва да бъде сухо и проветриво и да има изправна вентилация съгласно действащите технически разпоредби.
  3. За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

    Влезте в системата или вижте как да се абонирате.