Инструкция за безопасна употреба на газова отоплителна гъба

Линк за изтегляне на инструкцията ще намерите в края на текста.

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Този уред трябва да се използва само в надземни условия на открито с естествена вентилация, без застояли зони, където изтичането на газ и продуктите от горенето се разсейват бързо от вятъра и естествената конвекция.

Всяко заграждение, в което се използва уредът, трябва да отговаря на едно от следните условия:

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

При нас ще получите:

  • Над 700 страници с материали по ЗБУТ
  • Процедури по прилагане на нормативни изисквания
  • Образци на фирмени документи и инструкции за безопасна работа
  • Ръководства с добри практики
  • Презентации, постери, брошури
  • Указания за необходими действия при промени в нормативните изисквания
  • Безплатно онлайн обучение

СТАНИ ЧАСТ ОТ СТОТИЦИТЕ АБОНАТИ

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар