Инструкция за безопасна работа с газово барбекю/газов грил

gazov-gril

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Газовото барбекю е предназначено за външно ползване! То трябва да бъде поставено на хоризонтално, твърдо, равномерно, невъзпламеняващо се, запазено от вятър място.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате