Инструкция за безопасна работа с фрезова машина с ЦПУ

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. На тази машина може да работи само персонал, имащ разрешение за това. Необученият персонал представлява опасност за себе си и за машината.
2. Преди започване на работа проверете изправността на детайлите на машината и на инструментите. Всички неизправни детайли и инструменти трябва да бъдат ремонтирани или подменени от оторизиран персонал. Не работете с машината, ако някой от нейните компоненти не работи правилно. Обърнете се към началник цеха.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате