Инструкция за безопасна работа със заваръчен апарат (електрожен)

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Право на извършване на електрозаваряване на метали имат лицата, притежаващи свидетелство за правоспособност и удостоверение за проверени знания по електробезопасност с придобита ІІ-ра квалификационна група и медицинско свидетелствo за тази професия.
2. Забранява се извършването на електрозаваръчни работи с неизправни електроженови апарати и неизправна пуско-регулираща апаратура.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.