Инструкция за безопасна работа при експлоатация на електродвигатели за променлив ток

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

1. До работа с електродвигатели за променлив ток се допускат само лица, преминали съответното обучение и инструктаж за безопасна работа.

2. Обслужването на електродвигатели за напрежение до 1000 V да се извършва без наряд, с устно нареждане или по реда на текущата експлоатация от лица с не по-ниска от трета квалификационна група по безопасност на труда съгласно Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения (ПБТЕЕУС) Д-01-008 (отменен), действащ ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.