Инструкция за безопасна работа с електрически снегорин

електрически снегорин

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Тази машина трябва да се използа единствено като снегорин за почистване на сняг от пътища със стабилна настилка, тераси, пътеки и предназначени за отдих пространства. Всяко друго използване на машината ое счита за използване не по предназначение.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате