Инструкция за безопасна работа с двуколонен подемник

Подемникът е предназначен за повдигане на превозни средства с размери, тегло и разпределение на товара, посочени в техническата спецификация. Инсталацията, монтажът и пускането в експлоатация трябва да се извършват от квалифициран персонал.

1. Условия за използване на работното оборудване.

Съоръжението може да бъде обслужвано само от обучен и инструктиран персонал. Самостоятелното обслужване на подемника може да бъде осъществявано само от лица, навършили 18 години, обучени и инструктирани в съответствие с изискванията за безопасност. Лицата, обслужващи подемника, трябва да бъдат упълномощени за тези си функции от работодателя. Възлагането на обслужването на подемника се осъществява в писмен вид. Обслужващите лица трябва да следят за безопасността на останалия персонал по време на експлоатация на подемника.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.