Инструкция за безопасна експлоатация на бутилки под налягане

Определение: "бутилка" е цилиндрична бутилка по смисъла на ADR, RID и ADN с обем до 150 литра.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Позволява се работа със съдове под налягане само на преминали обучение и инструктаж лица.

Запознайте се с информационните листове на използваните газове.

II. Предвидими ненормални ситуации.

1. При констатиране на пропуски на флуид от група 1 (експлозивни, изключително запалими, лесно запалими, запалими, силно токсични, токсични или оксидиращи) експлоатацията на бутилките трябва да се прекрати незабавно. При аварийно изтичане бутилките същите незабавно се изнасят от помещението и се вземат мерки за обезопасяването им.
2. При повреда на вентили веднага съобщете на доставчика.
3. Ако забележите някакви трудности при работа с вентил на бутилка, работата се прекратява и се търси контакт с доставчика. Никога не опитвайте да ремонтирате или модифицирате вентили или предпазни устройства на съда.
4. Не използвайте открит пламък за проверка за изтичане на газ.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар