Инструкция за безопасна работа с електрическа бутална помпа

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Електрическата бутална помпа е уред, който се използва за боядисване под високо налягане без помощта на въздух.

Преди да започнете да употребявате уреда, проверете щателно за наличие на повредени части и за възможността на уреда да извършва работата си правилно.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате