Инструкция за безопасна работа с бензинов циркуляр

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Циркулярът може да се използва само за разделяне/надлъжно отрязване на подходящи материали с разрешения за уреда диск за рязане на открито.

2.Лица, които не са запознати с инструкцията за експлоатация, както и лица, които се намират под влиянието на алкохол, наркотици или лекарства, не трябва да обслужват уреда.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.