Инструкция  за безопасна работа с бензино-моторни триони

1. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Работниците в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни да:
1. използват правилно инструментите за дейността им;
2. използват правилно личните предпазни средства и специалното работно облекло, които са им предоставени от работодателя;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.