Инструкция за безопасна работа на барман

За работа се допускат лица, които са преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място и са с валиден периодичен инструктаж.

При извършване на дейностите могат да възникнат следните рискове:

Опасност от подхлъзване и спъване

1. Почиствайте разливи веднага след замърсяването, като се стараете това да става до сухо. При невъзможност за почистване до сухо, обозначете мястото и по възможност ограничете достъпа.
2. Не оставяйте предмети, каси и други на местата за придвижване.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент