Инструкция за безопасна работа с лентов банциг за метал с ръчно и автоматично подаване

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

 1. Лентовият банциг за метал с ръчно и хидравлично подаване трябва да се използва само за рязане на метални материали с характеристиките, посочени в инструкцията за експлоатация. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА РЕЖЕТЕ "закалена" стомана.
 2. Операторите, на които е възложено да използват тази машина, трябва да са запознати с цялата необходима информация и инструкции и да са преминали обучение.
  Преди да свържете машината към захранващата мрежа се уверете, че въртящите се части не са повредени или силно износени. Уверете се, че стартовия бутон е в неутрално положение.
 3. Не стартирайте машината в затворена или недобре вентилирана зона или при наличието на запалителна и/или взривоопасна атмосфера. Не използвайте машината на влажни и/или мокри места. Не я излагайте на дъжд или влага.
 4. Преди да започнете работа, сменете износените и/или повредените части и проверете дали защитите и предпазните устройства работят добре. Ако е необходимо, възложете проверката на персонал от обслужващия сервиз.
 5. Не използвайте банцига за метал в случай на каквито и да било повреди!
Пълната инструкция е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар