Инструкция за безопасна работа с банциг за месо

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. С машината може да работи само обучен персонал. Това означава, че операторът трябва да е запознат със съдържанието инструкцията за експлоатация и тази инструкция.
Монтажът, поддръжката и ремонтът трябва да се извършват само от квалифицирано лице.

2. Този банциг за месо и кости в настолна версия е предназначен за чисто и бързо рязане или порциониране на месо, замразено месо, кости и друга храна. Поради тази причина машината трябва да се използва само за тези продукти.

3. Операторът може да бъде защитен от наранявания и машината защитена срещу повреди, само ако всички компоненти на машината са сглобени правилно.
- Проверете дали машината е в комплект преди пускане след поддържа и ремонт.
- Проверете дали компонентите са разположени правилно и здраво.
- Използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.

4. Преди работа:
- Пуснете банцига на празен ход. Режещата лента трябва да се движи отгоре надолу. Ако се движи наобратно, трябва да се провери от квалифицирано лице (електротехник).

Статията е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Абонирай се и получи достъп.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

СТАНИ АБОНАТ

или

ВИЖ И ДРУГИТЕ НИ АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ