Инструкция за безопасна работа с банциг за кожа и текстил

bancig-koja-tekstil

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Този банциг е предназначен при ползване на съответни банцигови ленти за рязане на всички видове текстил, меки и твърди пенообразни материали, пластмасово фолио, изкуствена кожа, филц, вата и други подобни материали.
За да се постигне безупречен и равномерен ход на машината, подът трябва да бъде твърд и равен. Машината трябва да се нивелира.
Машината да се обслужва само от обучен персонал!
Машината да се включва само при затворени предпазни капаци и опъната банцигова лента!

Проверете дали:
-Банциговата лента трябва е опъната.
-Всички покриващи (защитни) капаци трябва да затворени.
-Предупредителната лампа свети, когато машината работи.

II. Предвидими ненормални ситуации.

Задължително след първия монтаж или преместване на машината преди употреба трябва преди това да се провери дали мотора се върти в правилната посока. Банциговата лента трябва да се движи в областта на рязане в посока отгоре надолу. Смяна на посоката на движение на лентата се получава при размяна на две фази.
При по-продължителни почивки по време на работа, банциговата лента трябва принципно да се отпуска, да не стои опъната.

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

Когато машината не се ползва, предпазителят за ръцете трябва винаги да се намира в долна позиция!
Движещата се банцигова лента не трябва да се докосва (предупредителната лампа свети)!
Заточването да се извършва само при затворен заточващ апарат – покрит от предпазния капак!
При ремонтни дейности машината трябва винаги да се изключва и прекъсне от мрежата!
Заточване да се извършва само при сухи заточващи шайби!
Преди заточване, проверете дали ролката на гърба на водача за ножа се намира непосредствено при гърба на ножа. Водачът за ножа се позиционира по възможност максимално високо.

Общи указания за поддръжка и почистване
Водачът за лентата трябва всеки ден да се почиства основно. Долният водач за лентата (опция) също.
Заточващият апарат, ваничката за улавяне на металния прах при заточване, предпазните капаци трябва поне веднъж в седмицата основно да се почистват.
Моторът трябва редовно веднъж в месеца да се почиства от прах.
Редовно трябва да се контролира опъна на трапецовидния ремък. Позволено е да подава прибл. 1 см.
Задната ролка на водача за лентата трябва при необходимост и преди всичко при смяна на лентата да се регулира.
Зъбната рейка при устройството за ръчна настройка на банциговата лента трябва да се почиства и овлажнява с машинно масло.
Филцът при устройството за навлажняване със силикон (опция) трябва от време на време да се почиства с бензин, за да не губи свойството си на попиваемост.
Водещите ролки имат редовно смазване, което при ежедневна 8-часова работа след 1-2 години, се налага да бъдат смазани със специално масло. Лагерите е забранено да се отварят!

IV. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

Само острата, добре заточена банцигова лента гарантира безупречно поведение по време на рязане. Не работете с износена лента.