Инструкция за безопасна работа с банциг за дърво

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Настолният банциг за дърво е проектиран за рязане на дърво в следните форми: прави и закръглени плоскости, дъски и кръгли трупи.
- Настолният банциг може да бъде използван за рязане само на някои материали от метал (алуминий и негови сплави), след като бъде сменена лентата със съответния тип (наличен аксесоар).
- Не режете детайли от "закалена или уякчена стомана".
- Не режете детайли и/или конструктивна стомана, които превишават максимално допустимите размери (вижте Техническите спецификации).
2. Настолният банциг за дърво трябва да бъде инсталиран и използван върху равна носеща повърхност, със съответната ергономичност и носеща способност, като работен плот или основа.
3. Настолният банциг за дърво трябва да бъде използвана само от квалифициран персонал, обучен да използва машината.
4. Преди използване, проверете дали носещата повърхност на машината е равна, с необходимата носимоспособност и достатъчно ергономична: за тази цел използвайте работен плот.
5. Работната среда трябва да бъде достатъчно добре осветена, така че да се осигури работа при максимална безопасност
6. Преди всяко използване, настолният банциг трябва да бъде свързан към смукателно устройство за събиране на стърготини.
7. Всеки път, когато използвате настолния банциг, проверявайте целостта на предпазните устройства и дали те функционират добре.

Пълната инструкция е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Абонирай се и получи достъп.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар