Инструкция за безопасна работа с багер

I. Задължения

Техническият ръководител да организира и контролира спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на работното място.

При работа на багер в район, където има тръбопроводи, подземни кабели и съоръжения, ръководителят на строежа е длъжен да проучи местонахождението на същите и да даде указание на машиниста на багера за предпазване от злополуки.

II. Правоспособност

До работа с багер се допускат само правоспособни лица, притежаващи необходимото удостоверение за правоспособност и инструктирани за безопасна работа.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.