Инструкция за безопасна работа и използване на оловни акумулатори

Работата и правилното използване на оловните акумулатори не са опасни, осигурявайки предпазни мерки, подходящи помещения и обучение на персонала.

Целта на настоящата инструкция е да:
1. Посочи основните опасности, които могат да възникнат.
2. Обърне внимание на предпазните мерки, които трябва да бъдат предприети, за да се сведат до минимум такива опасности.
3. Посочи спешни действия, които трябва да бъдат предприети в случай на възникване на опасност.

Информация за етикетите

Следните символи се използват за всички акумулатори и означават следното:

Вижте инструкцията за експлоатация
Задължително използване на очилаПрепоръчва се използването на защитни очила
Пазете далеч от децаПазете далеч от деца
Акумулаторна киселина - корозивна и отровнаАкумулаторна киселина - корозивна и отровна
Да не се пуши – да няма открит огън – да няма искриДа не се пуши – да няма открит огън – да няма искри
Експлозивни газовеЕксплозивни газове
Съдържа оловоСъдържа олово
Никога не изхвърляйте като битови отпадъциНикога не изхвърляйте като битови отпадъци – да се връщат в
специализирано депо за такива отпадъци
Батерията може да се рециклираБатерията може да се рециклира - следвайте местните процедури за рециклиране и възстановяване

Акумулаторна киселина

Опасност
Акумулаторите съдържат сярна киселина, която може да изтече по различни причини. Същата може да се отдели като капки и/или мъгла по време на презареждане. Сярната киселина е корозивна и отровна течност, която ще да причини изгаряния и дразнене на кожата и очите и може да причини тежко увреждане на облеклото.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.