Информационен лист за взривник

Тези информационни листове са част от Международните информационни листове за професиите. Те са предназначени за тези, които имат професионален интерес към осигуряване на здраве и безопасност при работа: лекари-специалисти по трудова медицина, органи по безопасност и здраве в предприятията, лектори и обучаващи специалисти, инспектори по труда и по опазване на общественото здраве, представители на работодателите и на работещите, длъжностни лица, отговарящи за техническата безопасност и други компетентни лица.
Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес. Това дава възможност за избор на различни методи за предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания. Листовете са по-скоро източници на информация, отколкото на съвети. Когато се знае какво точно може да предизвика травми или увреждане на здравето на работещите, е значително по-лесно да се разработят и приложат адекватни мерки за тяхното предотвратяване.

Кой изпълнява длъжността взривник?

Това е работник, който възпламенява експлозиви, за да раздроби или отдели плътни (монолитни) формации като скали, земна маса или да разруши зидария в мини, при гражданско строителство, на строителни обекти и проучвателно-сондажни работи и т. н.

Опасности при тази работа

  • Преждевременният взрив може да причини разрушаване на стени и покриви върху самия взривник и неговото затрупване от отломки;
  • Взривникът може да бъде наранен от летящи камъни или други отломки;
  • Ръчното презареждане на невзривили се заряди може да е причина за експлозия в непосредствена близост до взривника;
  • Случайна, неконтролирана детонация може да бъде предизвикана по време на транспортиране и боравене с експлозивите;
  • Димът, който се отделя при взрива, е опасен за здравето и в някои случаи може да предизвика остро отравяне;
  • При движението по неравен терен и хлъзгави повърхности или катеренето по скали взривникът може да се подхлъзне, спъне и падне;

Професионални опасности

Опасности, които могат да доведат до трудови злополуки:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате