Информационен лист за водопроводчик

Тези информационни листове са част от Международните информационни листове за професиите. Те са предназначени за тези, които имат професионален интерес към осигуряване на здраве и безопасност при работа: лекари-специалисти по трудова медицина, органи по безопасност и здраве в предприятията, лектори и обучаващи специалисти, инспектори по труда и по опазване на общественото здраве, представители на работодателите и на работещите, длъжностни лица, отговарящи за техническата безопасност и други компетентни лица.
Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес. Това дава възможност за избор на различни методи за предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания. Листовете са по-скоро източници на информация, отколкото на съвети. Когато се знае какво точно може да предизвика травми или увреждане на здравето на работещите, е значително по-лесно да се разработят и приложат адекватни мерки за тяхното предотвратяване.

Кой изпълнява длъжността водопроводчик?

Това е работник, който монтира, обслужва и поправя водопроводни системи, сглобява, монтира и поправя тръби, гарнитура и арматура на водопроводите, канализацията и отоплителните инсталации на сгради.

Опасности при тази работа

  • Водопроводчиците, работещи в канализационни системи, могат сериозно да пострадат и даже да загинат от отделяните отровни газове и от липса на кислород;
  • Водопроводчиците постоянно рискуват да се подхлъзнат и да паднат;
  • За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

    Влезте в системата или

    Вижте как да се абонирате