Информационен лист за стъклар

Тези информационни листове са част от Международните информационни листове за професиите. Те са предназначени за тези, които имат професионален интерес към осигуряване на здраве и безопасност при работа: лекари-специалисти по трудова медицина, органи по безопасност и здраве в предприятията, лектори и обучаващи специалисти, инспектори по труда и по опазване на общественото здраве, представители на работодателите и на работещите, длъжностни лица, отговарящи за техническата безопасност и други компетентни лица.
Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес. Това дава възможност за избор на различни методи за предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания. Листовете са по-скоро източници на информация, отколкото на съвети. Когато се знае какво точно може да предизвика травми или увреждане на здравето на работещите, е значително по-лесно да се разработят и приложат адекватни мерки за тяхното предотвратяване.

Кой изпълнява длъжността стъклар?

Той е работник, който поставя стъкла в прозоречни черчевета и дограма, остъклява врати, витрини, рамки или стени, полици и рафтове, капаци на маси и др. Преди поставянето стъкларят може да разреже стъклото по даден размер, да го тонира, украсява и т. н.

Опасности при тази работа

    • Стъкларите често получават наранявания от острите краища на обработваните стъкла или от късчета стъкла, остри оръдия на труда и др.;
    • Стъкларите могат да паднат от височина при остъкляване на прозорци, стени и тавани;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате